PTY Ikärajapassi : Tietosuojaseloste


Suomi   Ruotsi   Englanti   Venäjä

Suostumus tietojen käsittelyyn

Annan suostumukseni siihen, että henkilötietojani voidaan tallentaa Päivittäistavarakauppa ry:n (y-tunnus 0889558-2, osoite Eteläranta 10, 00130 Helsinki) ylläpitämään ikärajapassin suorittamista koskevaan rekisteriin ja että tietojani voidaan käsitellä asianmukaiset käyttöoikeudet saaneiden henkilöiden toimesta rekisterin ylläpitämiseksi ja sen ajantasaisuuden varmistamiseksi.

Käsiteltävät tiedot ovat nimi, syntymäaika, sähköpostiosoite, ikärajapassin numero sekä suorituspäivä.

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on varmentaa ikärajapassin voimassaolo sekä siihen liittyvän koulutuksen hyväksytty suorittaminen. Lisäksi tietoja käytetään ikärajapassin suorittaneiden lukumäärän, koetulosten sekä passien voimassaolon tilastointiin ja ikärajavalvonnan toteuttamiseen liittyvään edunvalvontatyöhön.

Tietoja säilytetään henkilötietorekisterissä toistaiseksi alkaen suorituspäivästä, ellei rekisteröity käytä oikeuttaan pyytää tietojen poistamista tätä ennen. Mikäli rekisteröity suorittaa koesuorituksen uudelleen käyttäen samaa käyttäjätunnusta, poistetaan aiempaa koesuoritusta koskevat tiedot uuden koesuorituksen yhteydessä.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille lukuun ottamatta rekisterinpitäjän kanssa asianmukaisen tietojen käsittelyä koskevan sopimuksen tehneelle järjestelmän ylläpidosta vastaavalle yritykselle. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjänä toimii Päivittäistavarakauppa ry ja rekisteriä koskeva tietosuojaseloste on luettavissa tästä linkistä sekä PTY:n verkkosivuilla www.pty.fi.

Salassapitositoumus

Sitoudun siihen, etten missään tilanteessa ilmaise tai luovuta ikärajapassi-testiin tai/ja sitä koskevaan koulutukseen liittyvää materiaalia, jota on esimerkiksi testiin liittyvät salasanat, testiaineisto ja testiin liittyvä koulutusmateriaali. Olen lukenut ja ymmärtänyt edellä kuvatun vaitiolo- ja salassapitovelvollisuuteni ja sitoudun mainittuja velvollisuuksia noudattamaan.Eteläranta 10 | 00130 HELSINKI | Puh. (09) 172 860